Košík 0
Celkem
bez DPH
0 Kč
Úvodní stránka Podmínky užívání Atelieru

Podmínky užívání Atelieru

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ATELIÉRU STRAHOV

1) Pronájem:

Pronájem Ateliéru se skládá z tří položek, kterými je nájem Atelieru (dle ceníku), Technik atelieru (2900/jeden natáčecí den), a spotřeba Energií (El. energie, Voda, Teplo, Hygienické potřeby, Odpad)

Doba pronájmu je Jeden Natáčecí den, Tedy počítáno 12 hod.

Přesčasy (každá započatá hodina navíc) je počítána následovně:

- Pronájem Ateliéru nad 12hod / 800,- za hod.

- Technik Ateliéru nad 12hod / 350,- za hod.

 

Parkování před Ateliérem je zahrnuto v ceně pronájmu.

 

Příplatek za topnou sezona se dělí na dvě období:

- Říjen a Listopad a Březen a Duben / 2500,- / den

- Prosinec až Únor / 3900,- / den

 

Storno poplatky za zrušení objednávky:

14-7 dní před zahájením nájmu - penále 50% z ceny

8-3 dny před zahájením nájmu - penále 75% z ceny

2 dny a méně před zahájením nájmu - penále 100% z ceny

 

Odběr elektriky stanovený na sezonu 2024 je 19,-Kw/h

 

2) Užívání ateliéru Strahov:

V areálu není dovoleno používat otevřený Oheň ani Vodu, podlaha Atelieru je savá a hořlavá.

Areál je použitelný do 2,5 tuny u vjezdu osobního vozidla po vstupové rampě atelieru

Je přísně zakázáno věšet na závěsné konstrukce Atelieru pohyblivé předměty, bez souhlasu pronajímatale prostor. Především se jedná o zavěšování lidí na nosné konstrukce.

Je přísně zakázáno vynášet jakýkoliv inventář Atelieru.

Užíváni prostor je podmíněno instrukcemi "Technika Atelieru" který je ve věci zaučen a odpovídá za hladký provoz pronájmu. 

Prostory atelieru Strahov se navrací vyklizené a uklizené. Poplatky za neuklizený prostor jsou učtovány dle ceníku:

- Úklid Atelieru: 1000,-

- Úklid přilehlých prostor (Šaten, cateringu, kostymérny atd.) : 1000,-

 

Obecné podmínky:

· nájemce je povinen jakékoli závady na předmětu nájmu, které by se vyskytly v průběhu trvání nájmu, neprodleně oznámit pronajímateli.

· nájemce je oprávněn prostory nebo jejich část předat do podnájmu třetí osobě.

· nájemce je povinen zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor předmětu nájmu.

· nájemce zajistí aby osoby, kterým umožnil přístup do předmětu nájmu, úmyslně nepoškozovali součásti předmětu nájmu.

· nájemce se zavazuje zajistit, aby před vchodem do předmětu nájmu nedocházelo ze strany jím povolaných osob k narušení pořádku a případně nočního klidu.

· nájemce zajistí aby osoby, kterým umožnil přístup do předmětu nájmu, dodržovali „Řád Atelieru“.

· nájemce se zavazuje k nepřekračení bezpečnostní kapacity atelieru, která je stanovena na 250 osob v jednon čase

 

Při jakémkoliv porušení užívání prostor je provozovatel oprávněn ukončit probíhající pronájem. 

 

3) Kapacita Prostor:

Kapacita prostor je stanovena na 250 lidí, při každé vyšší předpokládané návštěvě je potřeba se dopředu domluvit s provozovatelem prostor Atelieru.

Pro rezervování více míst pro parkování je potřeba dopředu informovat provozovatel areálu, aby zajistil větší počet natáčecích míst. 

 

4) Provoz: 

Každý problém, či neobyčejnou situali je třeba bezpodmínečně hlásit technikovi ateliéru, stejně tak jako se domluvit na postupu v nestandartním procesu používání prostor.